כניסת חברים ותושבים

מימין לשמאל - חנה דובסקי שרה בן-ארצי יגאל פלבר עקיבא הורוויץ במשק הילדים
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).