כניסת חברים ותושבים

מלחמת שלום הגליל 1982
תאור : 
מבתוכנו, עלון הקיבוץ
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).