כניסת חברים ותושבים

שרון רשב"ם פרופ - הזמנה לפתיחת תערוכה בגלריה יולי 2019
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).