כניסת חברים ותושבים

"לגעת בחיות" - 2019 טווס
תאור : 
פינת חי
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).