כניסת חברים ותושבים

שנים ראשונות גבעת חיים (מאוחד) מימין לוי אשכול, יצחק פניגר, צבי קרול
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).