כניסת חברים ותושבים

יוני - קנטטה לירושלים ריקוד של לאה הישראלי - 1969
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).