כניסת חברים ותושבים

פורים 2017 - י. נקר, ר. סונדק, ת. מירון, ונ. שפע
תאור : 
צילומי מגנטים בחדר האוכל
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).