כניסת חברים ותושבים

חומת אתר ההנצחה, מתוך נתן אלתרמן האם השלישית. בני גדול ושתקן
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).