כניסת חברים ותושבים

Album 125 פטר וחנהלה לנג עם הבנים
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).