כניסת חברים ותושבים

משפחת רט למעלה איה ורדיוס, למטה משמאל אדית ובאמצע צפרא 1953 Nevo_0001 (47)
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).