כניסת חברים ותושבים

חג הארבעים Album144_055 משפחת סקרישבסקי
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).