כניסת חברים ותושבים

במטבח - מימין - אדמונד לוי, רודה שחר, אדית מדיני, דבורה רשבם
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).