כניסת חברים ותושבים

מימין - ליובה שיפמן וורדה לביא בספרייה חדשה - 1985
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).