כניסת חברים ותושבים

צילום אוויר של הקיבוץ - בערך 1972- 73-
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).