כניסת חברים ותושבים

משק חברת הילדים תוכנית
תאור : 
משק חי, משק בית ספר
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).