כניסת חברים ותושבים

1980 מסיבה ל-28 שנות גחא, וחמישים שנה לעלייה הווינאית מוינה לבית וינה
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).