כניסת חברים ותושבים

חברי הקיבוץ וילדיהם על מדרגות בית וינה - שנת 1975
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).