כניסת חברים ותושבים

שמאי מדיני בתוכנו 1998

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).