כניסת חברים ותושבים

קיץ נובמבר 2000 בתוכנו

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).