כניסת חברים ותושבים

בפתח חדר האוכל עם כניסת המילניום 1999 Album146_173
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).