כניסת חברים ותושבים

אפריל - משרדו של רענן הרמן האוקנום (2)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).