כניסת חברים ותושבים

אפריל - טיול לירדן ונחל ארנון (1998)-תשנ'ח
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).