כניסת חברים ותושבים

מכון חלב חדש 1993 בתוכנו רפת
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).