כניסת חברים ותושבים

אורה הרמן אורזת ומחלקת חבילות לחיילים עם מירהלה כפרי
חדש או ישן?

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).