כניסת חברים ותושבים

לינה משפחתית איור בתוכנו אמנון לוי 1981
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).