כניסת חברים ותושבים

Album55 בית ספר משגב אחרי הבנייה - אוגוסט
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).