כניסת חברים ותושבים

Album55 שכונת עולים הופכת לשכונת קוטג'ים אחרי השיפוץ - 1985 מאי -
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).