כניסת חברים ותושבים

צוות ענף האבוקדו - מימין - יואל סמית; פאם בני; ליונל מייקלס
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).