כניסת חברים ותושבים

מרכזית טלפונים במזכירות הישנה - אורה נוף ינואר Album35_133
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).