כניסת חברים ותושבים

הקרוונים של חוגים לקרמיקה ולסדויו ליצירה - יולי Album182_061
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).