כניסת חברים ותושבים

חג העשרים וחמש - ערב נוסטלגיה בבית וינה
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).