כניסת חברים ותושבים

קנטטה לירושלים ריקוד של לאה הישראלי 1969
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).