כניסת חברים ותושבים

פורים מימין ששון שוחט מינה ויצחק בר לב, מלכה ויצחק מוסקוביץ
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).