כניסת חברים ותושבים

בחדר אוכל הישן - יושבים עקיבא ואריה מדיני Album1960-1980_206
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).