כניסת חברים ותושבים

- החוג לציור של משה פרופס- נורית, רבקה, שושנה
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).