כניסת חברים ותושבים

בניית המרכז לבת בבית ספר שפרירים 1976
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).