כניסת חברים ותושבים

ספר צרור חיים מוטי זעירא מלחמת יום כיפור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).