כניסת חברים ותושבים

קליפות בוטנים, עורפה, כרמית, אודי, דודי, חן, 1964
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).