כניסת חברים ותושבים

ילדי ג' ד' 1970 אילנה קאול, אורית, אילת ישראלי, הדס שוחט, מיכל קליין, נעמי, דנה
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).