כניסת חברים ותושבים

הכנה לבנייה חדשה שכונת משק בית ספר 1971
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).