כניסת חברים ותושבים

, יוסי רום, עמי רטר, מטע תשכה, 1964 איתמר ברונר
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).