כניסת חברים ותושבים

יומן המשק השם הקודם לעלון בתוכנו 1952
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).