כניסת חברים ותושבים

יואלה וקובי באואר בנטיעות שנת החמישים שבנטיעות
תאריך צילום התמונה
30/1/2016
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).