כניסת חברים ותושבים

2016-01-30 טו בשבט ניווט בפרדס צילמה הייידי עפרון (17)
תאריך צילום התמונה
30/1/2016
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).