כניסת חברים ותושבים

תצלום אויר של הקיבוץ, יוני 2013
חטיבה
תאריך צילום התמונה
29/10/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).