כניסת חברים ותושבים

תמונות עסקים ויזמויות
חטיבה
תאריך צילום התמונה
29/10/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).