כניסת חברים ותושבים

נוף הקיבוץ
חטיבה
תאריך צילום התמונה
21/10/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).