כניסת חברים ותושבים

וידאו יוסי
חטיבה
תאריך צילום התמונה
15/10/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).