כניסת חברים ותושבים

Album22_הזמנה לאסיפה מחזור יז

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).