כניסת חברים ותושבים

2014 צילמה אפרת אשל - רענן הרמן, מחוץ למטבח
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).